Binnen zeven jaar geen vuilniszak meer op straat

Utrecht maakt schoon

Binnen zeven jaar mag er in de hele stad Utrecht geen vuilniszak meer op straat staan. De Utrechters moeten de zakken dan in ondergrondse containers gooien die alleen met een pasje open kunnen. De gemeente kan via deze pasjes eventueel ook kosten heffen op het afval.

Door heel Utrecht worden stapsgewijs per wijk ondergrondse containers geplaatst. De dienst Stadswerken heeft een nieuw systeem bedacht voor deze containers. Een zonnepaneel op de bovenkant van de container genereert energie voor een pers die in de ondergrondse ruimte zit. Die perst het vuil samen. Hierdoor kan er drie keer zoveel afval in de container. Een pasje zorgt ervoor dat alleen aangesloten huishoudens de klep kunnen openen. Door dit nieuwe systeem hoeven er minder containers naast elkaar te staan. Ook komen er aparte ondergrondse containers voor plastic, papier en glas die het scheiden van afval makkelijker moeten maken. De gemeente hoopt zo kostbare grondstoffen te besparen en minder kosten te hebben aan het ophalen van het afval. Differentiatie Als blijkt dat er te veel huisafval wordt weggegooid, kan de gemeente overgaan op gedifferentieerde tarieven (diftar), waarbij de gebruiker betaalt voor de hoeveelheid afval die hij weggooit. ,,We willen eerst het vuilnis van straat halen en genoeg containers neerzetten voor de bewoners om het afval apart in te kunnen zamelen,” zegt wethouder Mirjam de Rijk. ,,Of bewoners gaan betalen per zak afval moeten we op termijn uitzoeken. Het betalen per zak hoeft niet per se slecht nieuws te zijn. Als een gezin het afval goed scheidt, heeft het minder huisvuil. Ik denk zeker dat dit systeem gaat werken en ik ben er trots op dat Utrecht de eerste stad is die ermee aan de slag gaat.” Utrecht is met het nieuwe containersysteem koploper van Nederland op het gebied van gescheiden afval inzamelen. ,,Ik denk dat binnen tien jaar heel Nederland over is op ons systeem,” zegt projectbegeleider van Stadswerken, Dave Post. ,,Binnen zeven jaar wordt 50 tot 60 procent minder Utrechts afval verbrand.” Het zonnepaneel en de pers worden op bestaande ondergrondse containers gezet. Daarmee kan de gemeente de containers aanpassen aan de behoefte van de bewoners. ,,Als wij in een wijk de containers uit zien puilen, verplaatsen wij de pers van de ene container naar de andere. ,,Dit systeem is flexibel en daarom prettig te gebruiken in een stad als Utrecht.”

Voor meer informatie over dit systeem: volumemeting.com